Guia d’orientació a les famílies “L’educació també és Digital”


L’Ajuntament de Girona, conscient que s’han detectat casos de mal ús dels mòbils i, també, de les xarxes socials i altres accessos a la xarxa per part d’infants i joves, va iniciar el curs passat una sèrie d’accions amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania (especialment infants i joves,  famílies i professionals) en la necessitat del bon ús de les noves tecnologies de la comunicació. 

Per aquest motiu, es va crear una comissió transversal de ciutat per tractar aquest tema i sumar esforços per detectar les necessitats i, sobretot, facilitar recursos tant als centres educatius com a les famílies en matèria d’educació digital. En aquesta comissió hi ha representació de diferents serveis municipals implicats (Educació, Salut, Policia Municipal, Serveis Socials, Joventut) així com altres serveis de la ciutat (Mossos d’Esquadra i  ST d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

Fruit del treball realitzat, es varen acordar les següents tres línies de treball:

1.     El recull i l’elaboració de nous recursos educatius a la ciutat entorn l’educació digital

a) S’ha fet un recull exhaustiu dels diferents recursos educatius que ja existien i s’oferien des dels diferents serveis i, per altra, s’han proposat nous recursos educatius per treballar als centres educatius:
-   Internet segura de tu a tu.  organitzada pels Mossos d’Esquadra
-   Troba la teva força interior.  organitzada per Alexandra Panayotou.

Tot aquest material es troba a disposició de mestres, professors, pares i mares a la web de Recursos Educatius “la Caseta” del Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Girona a la icona d’Educació Digital.

b) Amb l’objectiu de oferir un suport a les famílies:

Volem que aquesta guia esdevingui una bona eina de consulta, informació i orientació sobre l’educació digital dels nostres fills i filles menors d’edat, que ben segur complementarà la tasca educativa com a pares i mares en la transmissió de valors per a un bon ús d’aquests dispositius digitals i en la prevenció de determinats perills que poden aparèixer en el món de la comunicació digital.

L’Estructura que presenta aquesta guia d’orientació a les famílies, consta de 3 grans blocs de contingut: Compartim l’activitat digital, Preservem les nostres dades, Tinguem seny en l’activitat digital. Cadascun d’aquests blocs inclou un apartat d’autoavaluació amb una puntuació del 1 al 5 orientativa per a les famílies, i al costat el decàleg amb les principals recomanacions i consells que sobre aquell bloc temàtic cal incidir.
Un apartat de vocabulari i un apartat de recursos (via web i d’atenció personalitzada)

Aquesta guia, s’està presentant recentment a les reunions d’inici de curs amb pares i mares a diversos centres educatius de la ciutat.

b.2) en marc del conveni que l’Ajuntament té signat amb FAPAC per a la dinamització i formació de les AMPA’s de la ciutat, s’incorporarà aquest tema en el Pla de Formació (xerrades, teatre-fòrum, etc...) que es concreti per aquest curs.

c) El Centre Jove de Salut en col·laboració amb la Fundació Àmbit Ecologia Emocional duran a terme un Taller de conscienciació sobre el bon ús de les TIC’s dirigits a joves usuaris dels Espais Joves, Centres Oberts i CRAE’s.


2.     Elaborar una proposta per unificar una normativa entorn a l’ús dels mòbils en els centres educatius de la ciutat.
En col·laboració amb tots els centres educatius de secundària, s’ha fet un recull de les normatives que tenien fins aquest moment per poder fer un text refós amb l’objectiu de disposar d’una normativa més complerta i millorada. Aquesta proposta de normativa d’aplicació als centres educatius es posarà properament a valoració del Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació per a la seva recomanació a nivell de ciutat.


3.     Elaborar una campanya publicitària protagonitzada per joves, per sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància d’aquesta qüestió.  La Secció de Joventut i l’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament realitzaran conjuntament aquesta campanya que faran pública a finals del mes d’octubre coincidint per Fires de Sant Narcís. La regidora d'Educació i Esports, Isabel Muradàs el dia de la roda de premsa.Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Guia turística de Girona per a infants feta per infants